Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost
  • Udviklingsledelse
  • Innovation
  • Leder og virksomheder

Udviklingsledelse

DEN DER IKKE UDVIKLER, AFVIKLER.

Danmark har verdens bedste lederkultur, som konstant skal udvikles for at bevare denne status.

Indenfor udviklingsledelse, arbejder jeg med helt utrolig mægtige mål.De er langsigtede, kreative og med fokus på tænkning og orientering, som ligger over det nuværende værdisæt, men som samtidig er tro mod virksomhedens værdier.

 

Innovation

Forskningen i den globale undersøgelse fra PwC i år, viste at de innovative virksomheders vækstrate steg med 16 % frem for de mindst innovative, og at konklusionen var, at innovation er nøglen til vækst

Innovation er at tænke nyt og aflære det tidligere indlærte. At se ting på en helt ny måde i et andet perspektiv og bryde ud af vaner og rutiner, som ikke er gunstige.

Medbestemmelse er afgørende for, om innovation lykkes. Men det kan være svært at få medarbejderne til at bestemme selv.

Leder og Virksomheder

BLIV KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN

For at udvikle virksomheden til fremtiden, er det af afgørende betydning, hvor højt og hvordan lederne sætter overlæggeren.

Bliv meget klogere på hvorfor I gør som I gør, og sæt mål der matcher fremtiden og forbedrer virksomhedens bundlinje.

Virksomheder

Category: Menu henvisninger Published: Friday, 28 March 2014 Written by Super User

Med afsæt i den sidste nye viden indenfor udviklingsledelse, henvender jeg mig til Virksomheder, som er fremtidsorienteret omkring værdibaseret Ledelse og innovation.

DEN DER IKKE UDVIKLER, AFVIKLER.

Virksomheder arbejder kontinuerligt med nye mål og delmål, indenfor driftsopgaver og udviklingsopgaver. Begge områder skal være i udvikling for at skabe vedvarende overskud.

Målene opnås gradvist, ofte i det samme tempo og på samme måde, som virksomheden altid har gjort.            

Virksomheder tager mere eller mindre bevidst, udgangspunkt i værdierne og ledernes værdier.

Indenfor udviklingsledelse, arbejder jeg med helt utrolig mægtige mål.                                                 

De er langsigtede, kreative og med fokus på tænkning og orientering, som ligger over det nuværende værdisæt, men som samtidig er tro mod virksomhedens værdier.

Helt utrolig mægtige mål, skabes gennem en vedvarende og kontinuerlig proces, hvor fokus er rettet mod de positive forandringer og de succesfulde delmål og mål i virksomheden, frem for at fokusere på fejlfinding.En nytænkning som skaber motivation og fremdrift, uden at være manipulerende eller mangle nødplan i handling, evaluering og innovation.            

Denne tankegang skaber nye, større og højere mål, som i første omgang virker uopnåelige.

Helt utrolig mægtige mål, er unikke, kan ikke kopieres af andre og skabes af virksomheden, med udgangspunkt i ledelseskulturen og kulturen på arbejdspladsen.

 

 

 

Hits: 6633